SIMGOOT ® Verholengoten

Verholen goten zijn aan de bovenzijde geheel vlak en worden toegepast wanneer er over de goot veelvuldig transport plaatsvindt. Door de bovenzijde goot vlakheid vormen zij geen obstakel met het berijden. Door de verholen goot van Ø160 mm wordt een grotere waterafvoercapaciteit gegarandeerd. Afwatering geschiedt via een bijpassende afvoerput.